Om Jussi Björlingsällskapet

JUSSI BJÖRLINGSÄLLSKAPET, som bildades 1989, har till syfte att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björlings sångkonst, liv och karriär. Vi arrangerar medlemsträffar och konserter och ger ut en medlemstidning och däremellan flera nyhetsbrev. Årligen delar vi ut pris till en lovande tenor. Här kan du läsa mer om vår verksamhet.Bengt Krantz, ordförande

Om Sällskapet 2018

Ett nytt, värmande vårnummer av Jussi Björlingsällskapets tidning kommer i slutet av april. Det blir nr 9 sedan uppgraderingen av tidningens layout och utseende skedde. Det är ett välmatat och fylligt organ för de som önskar orientera sig noggrant i Jussis fantastiska sångarliv.

Vi har haft åtskilliga tusentals unika besök på vår hemsida sedan den förnyades. För de som både tar del av hemsidan och tidningens innehåll så garanterar jag en möjlighet till gedigen bildning i ämnet Jussi Björling.

Vi kommer att ge konserter i Hälsingland även 2018. Vi undersöker möjligheter för ytterligare platser runt om i landet där vi kan möta våra medlemmar.

I Nyhetsbreven kan ni ta del av färska besked om olika begivenheter. Med de tre möjligheterna, Nyhetsbrev, Hemsida och Tidning, så behöver ni aldrig riskera att gå miste om något som gäller Jussi. Där är allt värt att veta om Jussi samlat koncentrerat och överskådligt. Jussi Björlingmuseet i Borlänge bör helst regelbundet besökas och vi gläder oss åt vårt fina samarbete.

För nya medlemmar lurar ett spännande verksamhetsår, som än så länge är ett oskrivet blad. Gamla medlemmar vet att de kommer att bli minst lika väl förplägade som tidigare år. Så därför hälsar jag alla intresserade välkomna in i Jussigemenskapen som odlas i Jussi Björlingsällskapet.

Bengt Krantz

Ordförande i Jussi Björlingsällskapet

 

Jussi Björlingsällskapets  styrelse

Ordförande
Bengt Krantz, 0739-79 17 62
visheten@gmail.com
Vice ordförande
Hans Thunström, 021-33 41 75
hans.thunstrom@gmail.com
Sekreterare
Stefan Olmårs, 0651-260 00
stefanholzpartner@telia.com
Vice sekreterare
Berit Sjögren, 070-771 22 83 

berit.sjogren@outlook.com

Kassör
Per Bäckström, 072-32 62 647
per.o.backstrom@outlook.com
Ledamöter
Göran Forsling, 0243-22 73 39
verbator@telia.com
Harald Henrysson, 0225-501 90
harald.henrysson@tele2.se 
Lars Tibell
lars@ingelstorp.se

Annicka Englund08-6530530, 070-5181729
annicka.englund@hotmail.se