Nyhetsbrev nr 3 maj 2019

Nyhetsbrev inför Jussi-festen i Strömsbruk 2019

Nyhetsbrev nr 2 mars 2019


Nyhetsbrev nr 1 januari 2019

Årsmöte lördagen den 2 februari  klockan 13

Mycket välkomna till årsmötet som i år äger rum på Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

Årsmöteshandlingar finns med i detta nyhetsbrev. Vi tar inte betalt när det är årsmöte.

Före årsmötet, som hålls på Jussi Björlingmuseet och börjar kl 13.00, samlas mötesdeltagarna vid Jussi Björlings torg kl 12.30 för att lyssna på den sjungande statyn. Den sjunger då, med anledning av att det är Jussi Björlings officiella födelsedag, tre sånger: Kung Heimer och Aslög, Beethovens lovsång och Sverige.

Gemensamt för alla medlemsträffar i Stockholm

Plats: Höstsols lokal ”Stallet”,

Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm

Kommer man från Stadshuset så är det tvärgatan till höger alldeles före kyrkan.

Insläpp från klockan 12.30.

Föranmälan senast torsdagen i samma vecka

Per Bäckström tel 079-337 42 45

perb1948@gmail.com

Ibland vill fler medlemmar komma än vi kan vara, vilket är maximalt 55. Då sätter vi upp ytterligare anmälningar på väntelista.

Så anmäl om du får förhinder.

Medlemsträff lördagen den 23 februari klockan 13

Hjärtligt välkomna till årets och Jussi Björlingsällskapets första medlemsträff våren 2019 som äger rum lördagen den 23 februari i Höstsols lokal ”Stallet”. Vi påbörjar serveringen och insläppet av våra medlemmar kl 12.30, och kl 13.00 inleder vi vårt program.

Som vanligt får vi först njuta av en liten konsert, och därefter lyssnar vi till en intervju med vår sångartist. Så följer en kort paus, och sedan avslutar vi med ”Spisa Jussi”. Cirka kl 15.00 brukar träffen vara till ända.

Dagens sånggäst är hovsångerskan och sopranen Lena Nordin. Hon är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Operahögskolan i Stockholm. Hon slog igenom i Verdis Luisa Miller år 1986 på Ystadoperan, och har sedan varit verksam vid Kungliga Operan i Stockholm.

Där har hon sjungit flera Mozart-roller, till exempel Donna Anna i Don Giovanni och Grevinnan Rosina i Le nozze di Figaro, Marguerite i Gounods Faust samt titelrollerna i Donizettis Maria Stuarda och Bellinis Norma, för att bara nämna några av alla roller som hon har kreerat. År 1999 utnämndes hon till hovsångerska.

Lena Nordin har även gästspelat vid andra operascener, som till exempel Deutsche Oper i Berlin, Staatstheater Darmstadt och Teatro La Fenice i Venedig.

Efter att ha börjat i det lyriska facket, samt även sjungit en hel del koloraturroller, gick hon efter hand över till den lite bredare repertoaren. Hon sjöng då bland annat titelrollen i Puccinis Tosca och Ortrud i Wagners Lohengrin.

Hon pensionerades från Stockholmsoperan år 2014 i samband med ett framförande av Verdis Stiffelio, men har efter det återkommit som gäst.

Pianist meddelas senare.

Som så många gånger tidigare har vi även denna dag glädjen att ha OperaVännernas tidigare ordförande Nils Göran Olve som dagens intervjuare.

Under programpunkten ”Spisa Jussi” återkommer Kjell Olsson, denna gång med temat Jussi Björling som film- och TV-stjärna, där han visar inslag från filmer samt amerikanska och svenska TV-program. 

Medlemsträff lördagen den 30 mars klockan 13

Dagens gäst är basbarytonen och Jussi Björlingsällskapets hedersmedlem John Erik Eleby. Mer information i kommande nyhetsbrev.

Medlemsträff lördagen den 4 maj

klockan 13

Dagens gäst är tenoren Klas Hedlund. Mer information i kommande nyhetsbrev.

Förslag till dagordning vid årsmötet för Jussi Björlingsällskapet den 2 februari 2019 på Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

1.       Mötets öppnande och behöriga utlysning.

2.       Val av mötesordförande och mötessekreterare.


3.       Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. Närvarolista upprättas och föreslås  utgöra röstlängd.

4.      Godkännande av dagordningen.

5.       Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning.

6.      Revisionsberättelse.

7.       Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.      Fastställande av budget för 2019 och medlemsavgift för 2020.

10.     Fastställande av datum och plats för årsmötet 2020.

11.      Val av styrelse: Fastställande av antalet ledamöter. Val av ordförande på två år, kassör och ledamöter på ett år.

12.     Val av två revisorer.

13.     Val av valberedning, varav en sammankallande.

14.     Jussi Björlingsällskapets pris.

15.     Hedersledamöter.

16.     Övriga frågor.

17.     Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse för 2018

 Jussi Björlingsällskapets styrelse får härmed avge verksamhetsberättelse för perioden 2018-01-01--2018-12-31.

STYRELSE:

 Bengt Krantz, Stockholm, ordförande (omvald på 2 år 2017-02-04)

 Hans Thunström, Västerås, vice ordförande (omvald på 1 år 2018-02-03)

 Per Bäckström, Stockholm, kassör (omvald på 1 år 2018-02-03)

 Stefan Olmårs, Korskrogen, sekreterare (omvald på 2 år 2018-02-03)

 Berit Sjögren, Stockholm, vice sekreterare (omvald på 1 år 2018-02-03)

 Annicka Englund, Stockholm, ordinarie ledamot (omvald på1 år 2018-02-03)

 Göran Forsling, Borlänge, ordinarie ledamot (omvald på 1 år 2018-02-03)

 Harald Henrysson, Säter, ordinarie ledamot (omvald på 1 år 2018-02-03)

 Lars Tibell, Glemmingebro, ordinarie ledamot (omvald på 1 år 2018-02-03)

 REVISORER:

 Jan Roström, Älvsjö (omvald på 1 år 2018-02-03)

 Lars Furborg, Vingåker (omvald på 1 år 2018-02-03)

VALBEREDNING:

 Harold Löwing, sammankallande, Huddinge, (omvald på 1 år 2018-02-03)

 Lars Möller, Stockholm, (omvald på 1 år 2018-02-03)

 Fredrik Sturesson Högberg, Stockholm, (omvald  på 1 år 2018-02-03)      

HEDERSMEDLEMMAR:

Harald Henrysson (utsedd 1999-02-20)

Ragnar Ulfung (utsedd 2000-09-09)

Kerstin Meyer (utsedd 2007-02-03)

Anders Björling (utsedd 2007-02-03)

Lars Björling (utsedd 2007-02-03)

Ann-Charlotte Björling (utsedd 2007-02-03)

Raymond Björling (utsedd 2008-02-02)

Dan Shea (utsedd 2008-02-02)

Margareta Hallin (utsedd 2009-02-07)

 Joan Baez (utsedd 2010-02-06)

 John Erik Eleby (utsedd 2011-02-05)

 Andrew Farkas (utsedd 2011-02-05)

 Hanna Hedman (utsedd 2011-02-05)

 Enrique Gilardoni (utsedd 2012-02-04)

 Plácido Domingo (utsedd av styrelsen, kungjort 2013-02-02)

 Bertil Bengtsson (utsedd av styrelsen, kungjort 2014-02-01)

REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Calle Friedner, Stockholm, redaktör och sammankallande

Bengt Krantz, Stockholm, ansvarig utgivare.

Göran Forsling, Borlänge

Lars Tibell, Glemmingebro

Samarbetet med The Jussi Björling Society-USA har varit mycket gott och gett tidningen värdefullt material.

MEDLEMSANTAL:

2018-12-31 var medlemsantalet 702, en minskning med 54 medlemmar under 2018

FÖRENINGSAKTIVITETER:

3 februari: Sällskapets årsmöte hölls på Kaplansbacken i Stockholm. Före årsmötet framförde Lars Tibell med Anders Wadenberg vid pianot under stort bifall ett utsökt romansprogram. Bengt Krantz avslutade mötet och inbjöd till efterföljande kaffe med Jussi Björlingbakelse.

10 mars: Medlemsmöte på Kaplansbacken. Tenoren Joel Annmo sjöng till ackompanjemang av Anna-Karin Annmo på piano. Han intervjuades av Nils-Göran Olve, som även skötte ”Spisa Jussi” under rubriken ”Sista Met-säsongen”.

7 april: Medlemsmöte på Kaplansbacken.   Hovsångerskan Ingrid Tobiasson sjöng till Magnus Svenssons pianokomp. Bengt Krantz skötte intervjun och Roger Alderstrand gjorde ”99% Jussi kronologi, karikatyrer och felsjungningar”..

5 maj: Medlemsmöte på Kaplansbacken.  Sångare var  tenoren Jesper Taube  till komp av Gunnel Lundberg  på piano. Göran Forsling intervjuade och Kjell Olsson ledde programmet ”Spisa Jussi” under rubriken ” Jussi Björling i radio 1934 – 1949”.

9-10 juli: Jussifesten i Voxna.  Sångare: Bror Magnus Tødenes, Ida Katrine Hagen Johansen och Staffan  Alveteg. Unga sångare var Henrik Jingåker och Hanna Ingesson. Lennart Eng och Lena Rieback ackompanjerade. Lena Rieback emottog stipendium ur William Linds Minnesfond. Stefan Olmårs var  presentatör. Nils-Göran Olve intervjuade sångare och ledde ett program om Luciano Pavarotti.

16 juli: Konsert i Kungsträdgården, Stockholm, i samarbete med Birgit Nilssonsällskapet Sångare var Manuel Bjelke, Bengt Krantz och Hanna Husáhr. Anders Wadenberg ackompanjerade och Claes Remminger  var  presentatör.

1-2 september: Jussifesten i Strömsbruk. Sång av Malin Hartelius, Tyler Duncan och Yinjia Gong. På flygel ackompanjerade Lennart Eng och Erika Switzer, som även spelade solo. Stefan Olmårs var  presentatör.  Nils-Göran Olve intervjuade sångarna och Stefan Johansson gav ett program om Birgit Nilsson, som  skulle fyllt 100 år 2018. 25 medlemmar i JBS USA besökte Jussifesten.

22 september: Medlemsmöte på Kaplansbacken. Hovsångerskan Hillevi  Martinpelto sjöng Anders Wadenberg spelade och Göran Forsling intervjuade. Lars Björling gjorde programmet ”Spisa Jussi”. Han spelade sånger med Jussi från 1944 – 1960 och berättade egna minnen om detta. Även en film med Jussi och Benny Goodman visades.

20 oktober: medlemsmöte på Kaplansbacken.  Tenoren William Davis Lind sjöng till Julia Sjöstedts pianospel. Han intervjuades av Nils-Göran Olve. Bengt Krantz tog hand om ”Spisa Jussi”. Han visade med exempel jämförelser ur tre operor hur olika det kan låta i studioinspelning resp scenupptagning.

1 december: ”Lussi med Jussi” på Kaplansbacken med den hemliga gästen, som visade sig vara bassångaren Curt Appelgren, Han ackompanjerades på flygel av Ivetta Irkha och intervjuades av Nils-Göran  Olve. Kjell Olsson hade ämnet ”Jussi Björling i radio och TV 1950 – 1960” för ”Spisa Jussi”.

Medlemsträffarna på Kaplansbacken har letts av Berit Sjögren med stöd av Kjell Olsson, Pelle Jansson, Barbro Jansson , Annicka Englund, Per Bäckström, Lars Sjögren och Anna-Carin Ousbäck. 107 medlemmar har varit med på minst ett medlemsmöte på Kaplansbacken under året. Ett ökat intresse för medlemsträffarna har glädjande nog kunnat konstateras under 2018.

ÖVRIGA AKTIVITETER

Jussi Björlingmuseet i Borlänge har haft ett antal program som erbjudits medlemmarna.

STYRELSEMÖTEN

Styrelsen har hållit 10 protokollförda möten inklusive ett konstituerande möte i samband med årsmötet på Kaplansbacken.  Resten hölls per telefon.

EKONOMI

Sällskapets ekonomiska ställning framgår av separat bokslut för 2018.

PUBLIKATIONER OCH HEMSIDA

Nummer 60 och 61 av Jussi Björlingsällskapets eminenta medlemstidning har utkommit.Hemsidan har skötts av Hans Thunström.

6 ordinarie nyhetsbrev har sänts ut till medlemmarna.

 

Bengt Krantz            Hans Thunström     Per Bäckström   Stefan Olmårs 

 Göran Forsling Harald Henrysson   Lars Tibell                Berit Sjögren     

Annicka Englund  

Länk till balansräkning 2018-12-31

Länk till budgetavräkning 2018

 

Nyhetsbrev nr 6, november 2018

Bästa medlem!

Detta nyhetsbrev innehåller information om

- betalning av medlemsavgift för år 2019

- möjlighet att betala med Swish

- årets sista medlemsträff, 1/12

- kallelse till årsmöte 2019

- årets Jussifester och DVD från dem

- julklappsförslag

Dags att betala av medlemsavgift för år 2019

Den ska betalas till vårt bankgiro 5423-9256. Medlemsavgiften för en person är 250 kr och för familj 300 kr. Glöm inte att uppge ditt namn och gärna adressort. Vid familje-medlemskap ange gärna alla namnen.

Gemensamt för alla medlemsträffarna

Plats: Höstsols lokal ”Stallet”,

Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm

Kommer man från Stadshuset så är det tvärgatan till höger alldeles före kyrkan.

Entréavgift: 100 kr/person inkl. kaffe/te och bröd. Avgiften betalas till tjänstgörande kassör för avprickning

Möjlighet att betala med Swish

Det går att betala med Swish till kassörens mobilnummer 079-337 42 45

Föranmälan till medlemsträff 1 december senast torsdagen 29/11 till

Per Bäckström tel 079-337 42 45

perb1948@gmail.com

Avanmäl dig om du får förhinder

Vi kan vara högst 55 personer i Stallet och ibland blir det ”utsålt”. Därför är det viktigt att du anmäler till Per Bäckström enligt ovan om du får förhinder och inte kan komma, även om det skulle inträffa på mötesdagen.

Medlemsträffen ”Lussi med Jussi” 1 december 2018

Hjärtligt välkomna till höstens tredje medlemsträff som äger rum i Höstsols lokal ”Stallet” lördagen den 1 december 2018, dagen före första advent, klockan 13.00. Insläppet för medlemmarna är som vanligt klockan 12.30, och denna dag serveras det saffransbröd, pepparkakor och glögg samt förstås kaffe/te.

Klockan 13.00 inleds dagens program, och då skojar vi till det lite grand genom att presentera ”En hemlig gäst”. Det är ett överraskningsmoment som Lars Hemmingsson, en av grundarna av Jussi Björlingsällskapet och tidigare ansvarig för våra medlemsträffar, en gång hittade på, och som vi har behållit.

Efter pausen följer så programpunkten Spisa Jussi. Då avslutar Kjell Olsson sin exposé över Jussi Björlings radioframträdanden, nu även inkluderat framträdanden i TV. Temat är: Jussi Björling i radio och TV åren 1950-1960. Kjells tidigare exposé ”Jussi Björling i radio åren 1934-1949”, kunde vi lyssna till vid medlemsträffen den 5 maj 2018.

Traditionsenligt avslutas sedan årets sista medlemsträff med att Jussi sjunger Adams Julsång, ”O helga natt”. Det blir i år två olika inspelningar:

21 december 1946, en inspelning med pianoackompanjemang, från den senaste CD:n ”Jussi Björling: Rarities from opera, concert and radio”, med restaurerat ljud.

8 februari 1959, den klassiska inspelningen med Kungliga Hovkapellet under ledning av dirigenten Nils Grevillius, som ni nog alla förväntar er skall avrunda vår ”Lussi med Jussi”-träff.

Kallelse till årsmöte 2019

Årsmötet äger rum 2 februari kl 13 på Jussi Björlingmuseet, Borlänge.

Först hålls förstås årsmötet som beräknas ta cirka en timme. Årsmöteshandlingarna utsänds i januari.

Fritt inträde

Årets Jussifester

Reportage om årets Jussifester finns att läsa på vår hemsida

Voxna

http://www.jussibjorlingsallskapet.com/id/1842.html

Strömsbruk

http://www.jussibjorlingsallskapet.com/id/1845.html

Det finns kvar några få DVD från varje konsert att köpa för 150 kr med porto.

Man får höra av sig till Stefan Olmårs 

Telefon 0651-26000

e-post stefanholzpartner@telia.com

Julklappsförslag:

En exklusiv CD med Jussi:

JUSSI BJÖRLING: RARITIES FROM OPERA, CONCERT AND RADIO.

CD:n innehåller fem inspelningar på nitton spår och inkluderar ett mycket intressant 11-sidigt texthäfte på engelska med text av Harald Henrysson, Stephen Hastings och Christer Eklund och är sponsrad av de amerikanska, svenska och brittiska Jussi Björlingsällskapen. KB Eklund Musica Verba i Falun står för mastering, layout och produktion och CD:n ges ut på Christer Eklunds eget skivmärke Oak Grove exklusivt för sällskapen.

Denna historiska CD inleds med Adams ”O Helga Natt” med pianoackompanjemang, inspelad den 21 december 1946 och restaurerad med utmärkt ljudkvalitet. CD:n innehåller för övrigt tidigare ej utgivna inspelningar samt inspelningar med utdrag från första akten ur Gounods Faust på Stockholmsoperan 4 januari 1936 samt på Staatsoper i Wien 7 mars 1937. Inspelningarna från Wien har tidigare endast utgivits på LP.

1994 hittade Lars Björling i en skrivbordslåda ett privat inspelat band tillsammans med personliga dokument efter pappa Jussi. Inspelningen är en duett med Anna-Lisa och Jussi, ”Will You Remember” ur operetten Maytime av Sigmund Romberg, som nu ges ut för första gången.

Merparten av inspelningarna omfattar utdrag ur den legendariska och nästan mytiska inspelningen av Verdis Requiem från Lucerne den 16 augusti 1939. Här utges de för första gången, och medverkar gör förutom Jussi bland annat Zinka Milanov, Kerstin Thorborg och Nicola Moscona. Dirigent är Arturo Toscanini.

Inspelningarna har varierande ljudkvalitet, speciellt Verdis Requiem, men har ändå sitt musikaliska och historiska värde för verkliga Jussi-älskare. På denna medlemsträff kan du köpa denna CD till medlemspriset 100 kr.

Kontant betalning eller med Swish till 079-337 42 45.

Ett passande julklappstips!

Medlemspris är 100 kr. För icke medlemmar är priset 150 kr. Vid beställning per e-post eller telefon tillkommer 17  kr för porto och förpackning. 

Denna CD kan också beställas från Annicka Englund efter den 2 december.

Per e-post:

annicka.englund@hotmail.se

Eller per telefon:

mobil 070-518 17 29

fast telefon; 08-653 05 30


 

Nyhetsbrev nr 5 augusti 2018

Bästa medlem!

Detta nyhetsbrev innehåller information om

- medlemsträffar 22/9, 20/10 och 1/12

- möjlighet att köpa DVD från Voxna

- Jussifest i Strömsbruk 1-2 september

Gemensamt för alla medlemsträffarna

Plats: Höstsols lokal ”Stallet”,

Kaplansbacken 4A, Kungsholmen, Stockholm. Kommer man från Stadshuset så är det tvärgatan till höger alldeles före kyrkan.

Entréavgift: 100 kr/person inkl. kaffe/te och bröd. Avgiften betalas till tjänstgörande kassör för avprickning.

Föranmälan senast torsdagen innan till

Per Bäckström tel 079-337 42 45

Perb1948@gmail.com

Höstens första medlemsträff

Hjärtligt välkomna till Jussi Björlingsällskapets första medlemsträff hösten 2018, som äger rum lördagen den 22 september klockan 13.00. Som vanligt samlas vi i Höstsols lokal ”Stallet”, Kaplansbacken 4A. Insläppet för medlemmarna börjar klockan 12.30, och då serveras det fikabröd, kaffe och té fram till programstarten.

Denna lördag gästas vi av hovsångerskan Hillevi Martinpelto. Hon är internationellt en av våra mest uppskattade svenska sopraner inom Mozartfacket, med roller som Pamina (Die Zauberflöte), Fiordiligi (Così fan tutte), Donna Anna (Don Giovanni) och Grevinnan Rosina (Le nozze di Figaro) som specialitet. Hennes repertoar är dock omfattande och inkluderar även exempelvis titelrollen i Madama Butterfly (Puccini), som var debutrollen på Kungliga Operan i Stockholm, Elsa i Lohengrin (Wagner), Desdemona i Otello (Verdi), med flera.

Konsertrepertoaren är även den stor, och omfattar bland annat sopranpartierna i Messias (Händel), Requiem (Verdi och Brahms), Symphony No 9 (Beethoven), samt Vier Letzte Lieder (R Strauss). Hillevi har framträtt med dirigenter som John E Gardiner, Zubin Mehta och Riccardo Muti, samt gästspelat i städer som Glyndebourne, London, Milano (La Scala), Wien, Saltzburg och New York. Hillevi är medlem av Kungliga Musikaliska Akademien och mottog år 2004 medaljen Litteris et artibus och utnämndes till hovsångerska år 2006. 

Hillevi Martinpelto ackompanjeras av pianisten Anders Wadenberg. Han har arbetat med flera av de allra främsta sångarna i Sverige. Anders är mycket uppskattad för sitt musikaliska och följsamma pianospel. Under sina många år som repetitör och instuderare på Operahögskolan i Stockholm har han varit med om att utbilda ett stort antal unga sångare.

Vi inleder med att lyssna till en musikavdelning, då Hillevi och Anders framför några sånger. Därefter kommer styrelseledamoten Göran Forsling att intervjua Hillevi, och även vi i publiken får sedan möjlighet att ställa frågor till henne. Så följer en kort mingelpaus.

Vi avlutar medlemsträffen med ”Spisa Jussi”, och denna dag har vi glädjen att ha Jussis son Lars Björling som ansvarig för program-punkten. Han kommer att fokusera på den italienska vokaltekniken Bel canto, som utvecklades under 1700- och 1800-talet. I anslutning härtill får vi lyssna till olika sångare, bland annat Birgit Nilsson, samt som ”grädde på moset” några av Lars’ Jussifavoriter. Till sist visar Lars ett kort filmavsnitt från ett möte mellan Jussi Björling och Benny Goodman som ägde rum i Köpenhamn år 1959.      

Oktober månads medlemsträff

Hjärtligt välkomna till höstens andra medlemsträff, som äger rum lördagen den 20 oktober 2018  kl 13.00, och som vanligt i Höstsols lokal ”Stallet”. Vi släpper in våra medlemmar från klockan 12.30 till en fikastund innan programmet tar sin början.

Denna lördag gästas vi av en ung och lovande tenor vid namn William Davis Lind. Han började sjunga rockmusik under gymnasietiden, men kände att rösten hade mer att ge. Sedan följde studier vid Sceniska Sånglinjen på Kapellsberg, Härnösands Folkhögskola och därefter tre års studier vid Operahögskolan i Stockholm, som han i våras avslutade med att ta en kandidatexamen.

Under sin studietid på Operahögskolan har William bland annat gjort rollen som Alfred i Läderlappen (Johann Strauss den yngre) på Södertälje Operan. Han gjorde år 2017 sin debut på Kungliga Operans stora scen i rollerna som Edmondo och Lykttändaren i Manon Lescaut (Puccini). Under sommaren 2018 sjöng han med Kamraterna i The Fox & The Seven Deadly Sins samt deltog i den svenska delen av Jenny Lind-turnén. William har i år tilldelats Anders Walls Confidencen-stipendium på 100 000 kronor.

William Davis Lind kommer att ackompanjeras av pianisten Julia Sjöstedt, som för närvarande studerar på Masterutbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har i sommar varit pianist under den svenska delen av Jenny Lind-turnén.

Vi inleder dagens program med att hälsa er alla mycket välkomna, och därpå framför våra musiker tre sånger. Så följer nästa programpunkt då OperaVännernas före detta ordförande Nils-Göran Olve intervjuar vår sångare William Davis Lind om hans karriär hittills samt om kommande drömmar och engagemang. Även vi medlemmar har här chans att ställa frågor.

Efter en kort mingel- och bensträckarepaus är det dags för medlemsträffens avslutande programpunkt ”Spisa Jussi”. Jussi Björling-sällskapets ordförande Bengt Krantz ansvarar denna dag för innehållet under rubriken Jussi Björling på scenen och i grammofonstudion. Jämförande inspelningar.     

Höstens sista medlemsträff

Mycket välkomna lördagen den 1 december till årets sista medlemsträff som vi kallar ”Lussi med Jussi”. Vi samlas som vanligt i Höstsols lokal ”Stallet”. Vi börjar klockan 13.00, med insläpp från klockan 12.30. Det är dagen före 1 advent, och då passar det bra att utöver kaffe/te med dopp även servera lite glögg med tillbehör.

Till traditionen hör även att vi till denna träff skall ha ”En hemlig sånggäst”, så vem det är får därför bli en överraskning.  Kjell Olsson kommer att ansvara för ”Spisa Jussi”.

DVD från Voxna 2018

Det går att köpa DVD från konserten vid Jussifesten i Voxna. Den kostar 150kr med porto. Beställs från Stefan Olmårs

Tel 0651 26 000

mail: stefanholzpartner@telia.com

 

Jussifesten i Strömshall, Strömsbruk

1-2/9 2018    

Vi träffas för trettonde året i Strömsbruk strax norr om Hudiksvall! Här föddes Jussis fader David och här har Jussi Björling sjungit.

Klockan 15 den 1 september i Strömshall spelar Ströms charmiga Bruksorkester  som uppvärmning av publiken.

Klockan 16  konsert i Strömshall

Sångare:  Barytonsångaren Tyler Duncan. Han är född i Canada, men bördig från Alfta, Hälsingland (och släkt med Stefan Olmårs). Tyler är utbildad i Tyskland, har vunnit en sångtävling i Carnegie Hall i New York och sjunger på Metropolitan Opera House  i NY.

Han ackompanjeras av sin fru Erika Switzer på flygel. Hon är musiklärare och internationellt verksam som pianist. Hon har vunnit pris som bästa pianist vid flera internationella sångtävlingar. Erika spelar även ett par solostycken under konserten. 

Övriga ackompanjeras av Lennart Eng på flygel

Sopranen Malin Hartelius, som gjort många huvudroller på operan i Zürich och bl a sjungit i operan Kärleksdrycken mot Rolando Villazon i Wien. Malin är sånglärare på Operahögskolan i Bern i Schweiz och är Hjördis Schymberg-stipendiat.

Tenoren Yinjia Gong från Kina. Han är utbildad på Operahögskolan i Stockholm och har sjungit på bl a Folkoperan och Norrlandsoperan. Nu är han anställd på operan i Regensburg, Tyskland.

Presentatör Stefan Olmårs.

Efter konserten kan den som anmäler sig till Stefan Olmårs tel 0651-26000, äta Noëls erkänt goda italienska buffé, även det i Strömshall.

Kvällen avslutas i Strömshall med ”Önskekonsert med Jussi”. Vi lyssnar på inspelningar med Jussi och berättar om honom.

En sensationell ny CD-skiva med Jussi säljs. Den innehåller tidigare outgivet material, bland en tidigare okänd, intimare version av O Helga Natt!

Sov över i Strömsbruk och upplev söndagens mycket intressanta program!

Den 2/9 klockan 09.30  Johan Adlercreutz berättar om  Strömsbruks historia med betoning på Björlingar  och ortens industri.

Klockan 10.00 i Strömshall: OperaVännernas före detta ordförande Nils-Göran Olve leder  först ett samtal med sångsolisterna  om deras karriärer.

Därefter fortsätter programmet med att Kungliga Operans före detta chefdramaturg Stefan Johansson berättar om Birgit Nilsson, som skulle fyllt 100 år i år. Det hela illustreras med fina inspelningar med Birgit.

För att sova över i Strömsbruk, kontakta: Kustleden tel 0650-74 00 30.

För att boka buffé och förköp av entré: ring Stefan Olmårs tel 0651-26000.

Även den som funderar på att åka tåg till Jussifesten bör ringa Stefan.

En grupp medlemmar i Jussi Bjorling Society USA kommer och besöker Jussifesten i Strömsbruk i år då man har 20-årsjubileum för sin förening.

En DVD från konserten säljes senare för 150kr fritt i er brevlåda. Jag hör av mig och frågar om ni är intresserade av denna DVD. Jag svarar även på övriga frågor.

Antalet platser är begränsat!!

Endast kontanter. Vi tar inga bankkort.

Välkommen!

Stefan Olmårs,sekreterare i Jussi Björlingsällskapet  och gärningsman” för Jussifesten i Strömsbruk

Tel: 0651-26000  Mail: stefanholzpartner@telia.com

 

 

 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 250 kr om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

 

Klicka på resp. flagga.

 

 


Styrelsens Jussifavoriter

Stefan Olmårs presenterar sin favoritinspelning

Här kan du läsa om och lyssna på favoriten.


Jussi Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

Jussi Björlingmuseet
hälsar dig välkommen!

Borlänge är Jussi Björlings hemort. Här finns sångarens eget museum, det enda Björlingmuseet i världen. " Av alla sångarmuseer, är detta det bästa", enligt John Steane, känd brittisk musikkritiker.

 

Öppettider
Vintersäsong september–maj helgfri tisdag–fredag 12-17

Juni-augusti: 

Måndag-fredag 11-18, 

Lördag 10-14, Söndag 12-17

Stängt Nationaldagen 6 juni, Midsommarafton och Midsommardagen

Länk till Jussi Björlingmuseet


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi