Jussis sångframträdanden

JUSSI GJORDE ÖVER TRE TUSEN sångframträdanden på konserter, operascener, i radio och television. Redan som fyraåring debuterade han tillsammans med sina bröder Gösta och Olle i Trefaldighetskyrkan i Örebro den 12 december 1915. Det allra sista framträdandet gjorde Jussi på Skansen den 20 augusti 1960. Den 9 september samma år avled han på sitt älskade sommarställe på Siarö.

3180 sångframträdanden av Jussi Björling är kända och daterade (augusti 2022). 1008 av dessa gjorde han till och med 1927, alltså som barn eller tonåring, tillsammans med bröderna (oftast sjöng fram till 1926 också fadern David tillsammans med sönerna). Från och med 1928 är 2172 tillfällen kända, då Jussi framträdde i mer eller mindre offentliga sammanhang.

Förteckningen innefattar operaföreställningar (Cavalleria rusticana och Pajazzo under samma kväll har räknats som två framträdanden), konserter, radioprogram (även utan publik i studion), med mera. Av det totala antalet avser 931 kompletta operor.

Genom ett omfattande detektivarbete har Harald Henrysson och Roger Alderstrand kunnat förteckna dessa framträdanden. För detta arbete belönades de med Jussi Björlingsällskapets pris 2011. För första gången lades den kompletta förteckningen (se nedan) ut på nätet i april 2017.

Genom att klicka på nedanstående länkar kan du få olika slags information om Jussis karriär.

Framträdanden totalt: förord & inledning 

Framträdanden totalt: detaljerad förteckning

Framträdanden totalt: årsvis statistik

Framträdanden i Sverige (utom Stockholm)

Framträdanden i USA (endast engelsk version)

Jussi Björling på operascenen

 

 

 

 

Ny hemsida för Jussi Björling-sällskapet

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till Jussi Björlingsällskapets nya hemsida: www.jussibjorlingsallskapet.se Här ges du goda möjligheter att förkovra dig i sångaren Jussi Björlings liv och gärning. Den gamla hemsidan: www.jussibjorlingsallskapet.com, som du läser nu, kommer att kvarstå som ett omfattande arkiv och kommer att kunna besökas som vanligt, medan den nya hemsidan är tänkt att vara en mer uppdaterad plats för aktuell information från och med augusti 2023. 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi