Tenor Robert Grundin samtalade med Sällskapets ordförande


Berit Sjögren välkomnar
Lördagen den 8 oktober var det dags för den första medlemsträffen hösten 2016, och 37 Jussivänner hade samlats i Höstsols samlingslokal ”Stallet” på Kaplansbacken. På sedvanligt sätt hade alla från klockan 12.30 ”droppat” in och försett sig med kaffe/te och bröd. Klockan 13.00 cirka hälsade undertecknad alla mycket välkomna och presenterade våra gäster, tenoren Robert Grundin, och intervjuaren/samtalspartnern Bengt Krantz, vilka mottogs med en varm applåd. 

Robert är född i Stockholm år 1945, och började enligt egen åsikt väl sent med sina sångstudier. Han var 31 år gammal då han kom igång med sin karriär. Innan dess hade han sjungit mer på amatörnivå, till exempel i studentspex. År 1976 började han ta sånglektioner för Max Lundqvist, som bland annat hjälpte honom med hans passagio, det tonomfång där det uppträder en registerövergång. Tack vare detta hittade han en vacker huvudklang. Max hörde då av sig till en annan av sina elever, nämligen Bengt, och bad honom komma och lyssna på en av Roberts lektioner. Bengt berättar att Robert då sjöng Radamès aria ”Celeste Aida” ur Verdis Aida, och att han blev mycket imponerad av hans röst. Robert har många lovord över Max Lundqvist, som utöver att han var sångpedagog även var en av initiativtagarna till ”Operastudio 67”, tillsammans med Miklos Kundler och Marianne Moberger.

Nu började karriären sätta fart, fast än så länge i lite mindre roller, som förste bonde i Leoncavallos Pajazzo på Kulturhuset, Stockholm och Bortolo i Donizettis Rita på Skogaholms herrgård, Skansen, båda i uppsättningar av Peter Tornborg. Efter ytterligare sångstudier, först för Ragnar Hultén och därefter för Hans Gertz, blev Robert uppmuntrad av operasångaren Arne Tyrén att söka till den ettåriga fortbildningen på Statens musikdramatiska skola i Stockholm, där han blev antagen som elev år 1983. Därefter åkte han runt och provsjöng vid olika scener, och så småningom blev det napp på Folkoperan i Stockholm. Där anställdes han år 1984, och där kom Bengt och Robert att sjunga tillsammans i flera uppsättningar.


Robert som Radamès i Aida
Den första rollen för Robert på Folkoperan år 1984 blev just Radamès i Aida. Det är en dramatisk tenorroll som han tycker passade honom bra, som hans röst trivdes i, och som han även fick sjunga då Folkoperan år 1986 gjorde ett gästspel i Edinburgh. Vi fick lyssna på ett avsnitt ur ”Nilscenen” i en upptagning från en föreställning där, och kunde instämma i att partiet passade honom utmärkt, med många praktfulla höjdtoner. Däremot fick han senare sjunga en annan roll, som var kul att göra men som inte låg så bra till för hans röst, nämligen Monostatos i Mozarts Trollflöjten.  Han kämpade med den, men den visade sig vara för lyrisk. Mozart passade inte alls för hans lyrisk-dramatiska röst, en så kallad spinto lirico. Han tog också kontakt med ännu en sångpedagog, denna gång operasångerskan Barbro Ericson. Ytterligare två roller fick han göra under sin tid vid Folkoperan, båda av Puccini. Det var dels Pinkerton i Madama Butterfly, ur vilken vi fick lyssna till två avsnitt från en föreställning, där även Bengt medverkade i rollen som Sharpless, dels Calaf i Turandot.

En gemensam åsikt för Robert och Bengt är att uttrycket är det viktigaste för sångaren. Det kan vara svårt att sjunga operapartier på svenska, och inte på originalspråket. Men texten kan ibland vara rätt oväsentlig, därför att mycket av budskapet ligger just i musiken och i uttrycket.

Vid 45 år ålder började Robert känna att rösten inte riktigt motsvarade hans förväntningar. Även om publiken ännu inte hade lagt märke till något av detta, valde han därför att avsluta sin offentliga sångarkarriär. Han menar att även om han kom igång väl sent med denna, fick han vara verksam i flera intressanta uppsättningar. Bland annat gjorde han 56 föreställningar i rollen som Radamès. Robert säger: ”Även om man börjar sent, äger rösten en.” Någon i publiken ställde därefter frågan om hur det sedan gick med försörjningen, och Robert berättade då att han innan sångstudierna hade studerat till läkare, och därför hade en läkarexamen att falla tillbaka på.   

Efter en liten paus avslutade vi dagens medlemsträff med programpunkten ”Spisa Jussi”. Robert hade valt ut sex spår från Naxosboxen Jussi Björling Collection, allt ifrån år 1920 till år 1956, som han ville att vi skulle lyssna på utifrån olika utgångspunkter. Robert är en stor beundrare av Jussis sångteknik, och han menar att Jussi är ouppnåelig i kvalitet bland tenorer. Både Robert och Bengt avtackades sedan med vackra rosor och glada applåder för en mycket givande träff.


Bengt Krantz och Robert Grundin

 

Text: Berit Sjögren

Foto: Calle Friedner och Pelle Jansson

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

          

Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi