David Björling

(For English text, see below)

Jussi Björlings far David var hans första lärare och hade avgörande betydelse för hans och hans bröder Olle och Göstas utveckling till sångare. David framträdde tillsammans med sina söner 1915-26 i den ensemble som han kom att kalla Björlingkvartetten.

Under en vistelse i Amerika 1899-1907 utbildades David Björling till operasångare och inledde sin karriär som konsertsångare. 1919-21 återvände han dit och turnerade från kust till kust med de tre sönerna.

Till 100-årsminnet av denna turné, som inleddes i oktober 1919, har Harald Henrysson, tidigare chef för Jussi Björlingmuseet, publicerat en tvåspråkig bok. Den har titeln "David Björling och hans söner i Amerika: En sångarfamiljs saga börjar, 1899 -1921". Den 158-sidiga boken är inbunden och illustrerad i svartvitt och färg. Utgivare: Förlags AB Björnen, Borlänge. Boken behandlar Davids båda amerikanska vistelser, med en omfattande kartläggning av hans framträdanden ensam och tillsammans med sönerna. Den stora framgången för deras märkliga turné återspeglas framför allt i mängder av pressklipp.

Under turnén gjordes 1920 sex grammofoninspelningar av pojkarna, vilka alltså är de första inspelningarna av den då 9-årige Jussi Björling. På nedanstående länkar kan man lyssna till sångerna (Naxos 8.101101):

O, hur stilla (Beneken)

I himmelen (trad)

Guds rena lamm oskyldig (trad)

Sommarglädje (trad)

Barndomshemmet (Dresser)

Psalm IV (Wennerberg)

Dessutom finns en länk till en unik nyinspelning, som de tre bröderna gjorde av en av sångerna för välgörande ändamål 32 år senare, 25 januari 1952:

Sommarglädje (trad) Bluebell ABCD 066 bd 18


Jussi, Olle och Gösta vid början av sin karriär

 

 


Bröderna poserar på samma sätt vid nyinspelningen 1952

 

Boken kan köpas på Jussi Björlingmuseet för 250 kr, av medlemmar i Jussi Björlingsällskapet för 200 kr. Vid beställning per post tillkommer 56 kr i porto. Den kan också köpas vid Sällskapets möten för 200 kr eller per post från  Annicka Englund e-post annicka.englund@hotmail.se Eller per telefon: mobil 070-518 17 29  fast telefon; 08-653 05 30. Porto tillkommer.
 

David Björling

(English text)

Jussi Björling's father David was his first teacher and had decisive importance for his and his brothers Olle and Gösta's development as singers. In 1915-26 David sang together with his sons in what he later called the Björling Quartet.

During a stay in the US in 1899-1907, David was trained to become an opera singer and began his career as a concert singer. 1919-21 he returned there and toured from coast to coast with his sons.

To celebrate the 100th anniversary of this tour, which began in October 1919, Harald Henrysson, founding curator of the Jussi Björling Museum in Borlänge, has published a bilingual book. It is called "David Björling and His Sons in America: A Musical Family Saga Begins, 1899-1921." The 158-page hardback book is illustrated in black and white and color. Publisher: Förlags AB Björnen, Borlänge. It describes David Björling's two American stays, with a comprehensive mapping of his appearances, alone and together with his sons. The great success their remarkable tour met is shown in lots of press clippings.

During the tour, in 1920 six gramophone recordings of the boys were made, which are thus the first recordings of the 9-year-old Jussi Björling. Below are links where you can listen to the songs (Naxos 8.101101):

O, hur stilla (Beneken)

I himmelen (trad)

Guds rena lamm oskyldig (trad)

Sommarglädje (trad)

Barndomshemmet (Dresser)

Psalm IV (Wennerberg)

There is also a link to a unique repeat performance of one of the songs, which the three brothers made for charity purposes 32 years later, on 25 January 1952:

Sommarglädje (trad) Bluebell ABCD 066 bd 18


Jussi, Olle and Gösta at the beginning of their career

 

 


The brothers posing in the same way at the repeat performance 1952

 

 

The book is sold at the Jussi Björling Museum for 250 SEK (200 SEK to members of the Jussi Björling societies). For delivery by mail, postage will be added. Buyers in America can acquire the book from The Jussi Björling Society-USA (www.bjorlingsocietyusa.org).

 


 

 

Ny hemsida för Jussi Björling-sällskapet

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till Jussi Björlingsällskapets nya hemsida: www.jussibjorlingsallskapet.se Här ges du goda möjligheter att förkovra dig i sångaren Jussi Björlings liv och gärning. Den gamla hemsidan: www.jussibjorlingsallskapet.com, som du läser nu, kommer att kvarstå som ett omfattande arkiv och kommer att kunna besökas som vanligt, medan den nya hemsidan är tänkt att vara en mer uppdaterad plats för aktuell information från och med augusti 2023. 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi