Årsmötet 2020

Jussi Björlingsällskapets årsmöte hölls 1 februari denna gång i Stockholm, närmare bestämt i Höstsols lokaler ”Stallet” på Kungsholmen, sällskapets ordinarie mötesplats vid diverse evenemang.

Mötet inleddes något otraditionellt med att Fred Arne Högberg från Visans Vänner sjöng en visa baserad på en Shakespearetext. Anledningen till att Fred Arne var närvarande, var att han ryckt ut för att hjälpa oss att få igång videoprojektorn, som av någon anledning slutat fungera. Inte ens Fred Arnes räddningsinsats hjälpte, men hans sång, som blev varmt applåderad, blev i alla fall lite plåster på såren.

Mötesförhandlingarna, som leddes av ordföranden Bengt Krantz, bjöd inte på någon större dramatik. Det beslöts om en mindre höjning av medlemsavgiften för 2021 och kassören Per Bäckström kunde också tillkännage att sällskapet under 2019 emottagit en donation från en avliden medlem på drygt 200 000 kronor. En arbetsgrupp som tillsattes vid det förra årsmötet med uppgift att sondera möjligheterna att hitta en större lokal, redovisade sitt arbete och kunde konstatera att det fåtal lokaler med någotsånär tillgängligt läge som uppfyllde kraven på piano, serveringsmöjligheter m m var betydligt dyrare än Stallet och rekommenderade att vi fortsätter att nyttja Stallet. Ordförande tillkännagav att Sue Flaster i det amerikanska Jussi Björlingsällskapet utsetts till hedersmedlem. Styrelsen omvaldes mangrant, med undantag för Lars Tibell som avsagt sig omval. Han tackades för sin insats av ordföranden. Under rubriken ”Övriga frågor” meddelade medlemmen och trubaduren Jan Hammarlund att en bok om sopranen Hjördis Schymberg, som han arbetat med en längre tid, kommer att släppas under våren 2020. Det är ännu oklart när. Undertecknad redogjorde också för de olika turerna kring en eventuell flytt av Jussi Björlingmuseet i Borlänge. I dagsläget finns ett fullmäktigebeslut att flytt skall ske men det är oklart vart och när.

Efter mötesförhandlingarna, som hade lockat 37 medlemmar, fick vi möta journalisten och musikrecensenten Bo Löfvendahl, som intervjuades av Bengt Krantz. Bo har arbetat på Svenska Dagbladets kulturredaktion och bevakat kulturevenemang av alla de slag men också ägnat sig åt språkfrågor. Men som gäst i sällskapet får han givetvis frågan om Jussi Björlings betydelse. Liksom för många av dagens medlemmar i sällskapet är Jussi en historisk gestalt även för Bo, som emellertid har starka minnen av löpsedlarna när Jussis bortgång tillkännagavs. Andra historiska ikoner som han fascinerats av är Birgit Nilsson och Maria Callas. Den sistnämnda kommer han att presentera i SVT2s Kulturstudion lördagen den 8 februari då hela kvällen ägnas åt minnet av Callas. Programmet kommer att finnas tillgängligt på SVT Play till den 6 augusti. Men samtalet glider snart över till Bos egen karriär, där han i 45 år ägnat sig åt kulturjournalistik och recenserat i första rummet opera men även andra former av konstmusik. Som recensent har han undvikit att vara alltför braskande i sina omdömen, snarare är understatements hans tekopp. Situationen för kulturbevakning har radikalt förändrats under det närmare halvsekel han varit verksam. En gång i tiden var det nästan en självklarhet att man skrev om närhelst en ny sångare dök upp i en gammal beprövad produktion. På den tiden handlade det om repertoarteater och många produktioner hängde med i årtionden, kanske mer. I dag skrivs det i alla fall om premiärerna, i varje fall i de större tidningarna. Konserter kommer gärna lite i skymundan, vilket är synd.

Bos stora intresse för språk kommer också på tal. Han har med stort engagemang sysslat med språkvårdsfrågor och har en, numera sporadisk språkspalt i tidningen. Hans kunskaper i polska har också resulterat i översättningar av polska sånger. Numera medarbetar han också i musiktidskriften OPUS. Bo Löfvendahl är en livfull och underhållande berättare med många intressanta synpunkter, och det var ett stort nöje att lyssna till honom. Tyvärr var jag tvungen att avvika innan intervjun var avslutad, för att hinna med tåget hem, men minnet av den charmfulla intervjun gjorde hemresan extra nöjsam.

Göran Forsling  

 

Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2021 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Jussi Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stänger officiellt den 1 januari 2021 och kommer senare att ersättas med en utställning på annan plats. Det finns dock möjlighet att under januari månad besöka museet.

Om ni planerar ett besök kontakta först på telefon 0243-74240 eller e-post jussibjorlingmuseet@borlange.se


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi