Jussi Björlingmuseets framtid diskuteras återigen

För några år sedan väckte Borlänge kommun frågan om museets framtid, dess lokaler och innehåll. Berörda intressenter, bl.a. familjen och Jussi-sällskapen, skickade i våras in en diger handling med synpunkter och frågor (klicka här för hela skrivelsen). Kommunen svarade, får man säga uppehållande, efter några månader. Borlänge Tidning har därefter engagerat sig i två artiklar som redogörs för nedan.

Journalist Jerry Brodin skriver bl.a.” – Vi vet inget hur verksamheten kommer att se ut och det är lite irriterande, säger Jan-Olof Damberg, museichef.” vidare ”Jussi Björling-sällskapen, och familjen, begär nu att kommunen ger svar om framtiden. I en skrivelse till bland annat kultur- och fritidsnämnden ventilerar de sin oro. En rad frågor ställs och man vill veta om museet kommer att fortsätta existera i en jämförbar form.”, ”Jussi Björlings familj, som deponerat en stor del av föremålen i nuvarande utställning, understryker i skrivelsen att man innan man från kommunen fått ett sådant klarläggande, inte kan ta ställning till fortsatt deposition”.

”Museichef Jan-Olof Damberg hoppas att frågorna ska kunna besvaras under hösten. Han vet inget om hur framtiden blir för verksamheten.

– Det finns inga nedskrivna planer. Ingenting. Vi vet inget hur verksamheten kommer att se ut och det är lite irriterande, säger museichefen till tidningen. Han frågar sig om museet i framtiden bara blir en utställning.”

Någon vecka senare, 7 augusti, publicerar Borlänge Tidnings politiske redaktör Jens Runnberg ett inlägg där han ifrågasätter Borlänge kommuns kompetens att utreda frågan – ” Ett museum under 2020-talet kan inte fungera som under 1990-talet. Besökarna ställer nya krav på interaktivitet, möjlighet till ’digitala besök’, kompetens vad gäller sociala medier och digitalisering av arkiv.

Det framstår allt mer som att Björlingmuseet egentligen inte behöver en flytt, så mycket som det behöver en rejäl omstart kring vad det ska vara i framtiden.

Kompetensen att ta reda på det påstår jag inte finns bland politikerna i kulturnämnden i Borlänge, och ett utredningsuppdrag till en tjänsteman på kulturförvaltningen lär inte heller ge något vettigt underlag att fatta beslut på.” Jens Runnberg avslutar med reflektionen – ” Borlänge kommun behöver anlita en utredare som kan kombinera digital museikompetens med internationell utblick mot den konstform där Björling var en av världens främsta.

Den främste om ni frågar mig.”

 

Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2021 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Jussi Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stänger officiellt den 1 januari 2021 och kommer senare att ersättas med en utställning på annan plats. Det finns dock möjlighet att under januari månad besöka museet.

Om ni planerar ett besök kontakta först på telefon 0243-74240 eller e-post jussibjorlingmuseet@borlange.se


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi