Upprop för Jussi Björlingmuseet    

"Med stor sorg och bestörtning har vi tagit del av beskedet att Borlänge kommun beslutat att lägga ner Jussi Björlingmuseet vid årsskiftet. Med beaktande av Jussi Björlings unika ställning i svenskt och internationellt musikliv i kombination med hans starka lokala förankring uppfattar vi beslutet som djupt olyckligt.

Jussi Björling föddes i Borlänge för snart 110 år sedan. Efter att ha inlett sin sångarbana före fem års ålder kom han under en trettioårig operakarriär att inta en unik position bland svenska sångare, i Sverige och utomlands. Den positionen innehar han än idag, sextio år efter sin död. Vid millennieskiftet blev han i flera internationella medier framröstad som den främste bland 1900-talets stora sångare, av såväl kritiker som publik. Tvärtemot vanligt förekommande fördomar om opera som finkultur, var Jussi Björling i högsta grad uppskattad av hela folket. Under andra världskriget vann han en omröstning som den populäraste rösten i svensk radio, före en lång rad storheter inom populärmusiken, och den folkligheten behöll han till sin död. Hans position, inte minst internationellt, har snarast stärkts under åren efter hans bortgång. Han tjänar alltjämt som förebild och inspiration för sångare världen över och han vinner ständigt nya lyssnarskaror genom sina oöverträffade inspelningar.

Det är på sätt och vis ett världsarv som kommunen nu väljer att låta gå om intet. Ett världsarv är naturligtvis inte enbart av lokalt intresse utan även globalt. Museets samling av föremål, arkivkopior av inspelningar, skivutgåvor i alla format, recensioner, personliga dokument, foton m.m. gör Jussi Björling till en av världens mest väldokumenterade sångare. Det får inte skingras!

Vi vill därför verka för en annan lösning; en lösning värdig Sveriges och en av världens främsta sångare genom tiderna.

Vi vill att museet behålls i Borlänge eller om det inte är framkomligt, att staten engagerar sig och skapar ett nytt museum i Stockholm."

Organisatörer av uppropet är Jussi Björlingsällskapet och Kungliga Operans Solistklubb

Om du vill stödja uppropet, skicka ditt namn och bostadsort till oss med e.mail: jussibjorlingsallskapet@gmail.com

Klicka här för en lista på dem som t.o.m. 21 december 2020 stödjer uppropet. Många betydelsefulla i Sverige och utomlands har undertecknat listan.


 

 

Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2021 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Jussi Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stänger officiellt den 1 januari 2021 och kommer senare att ersättas med en utställning på annan plats. Det finns dock möjlighet att under januari månad besöka museet.

Om ni planerar ett besök kontakta först på telefon 0243-74240 eller e-post jussibjorlingmuseet@borlange.se


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi