Jussi Björlingmuseet töms

Som vi tidigare meddelat, stängdes Jussi Björlingmuseet i Borlänge vid årsskiftet 2020/21, men samlingarna har stått kvar och varit tillgängliga efter hänvändelse till museichefen Jan-Olof Damberg.

Borlänge kommun har i åratal diskuterat museets öde, och ett beslut fanns att flytta det till eller i anslutning till kommunbiblioteket. Först den 10 januari 2022 fick emellertid museichefen besked om att byggnaden måste vara tömd till den sista februari för att kunna tjäna som kontor vid den förestående ombyggnaden av det närliggande affärshuset Liljan till lokal för Högskolan Dalarna. Eftersom inget nytt museum står färdigt, måste allt tills vidare magasineras.

De erbjudna lokalerna på bibliotekets andra våning är betydligt mindre än vad som ursprungligen avsågs, något som först helt nyligen blivit preciserat för Jussi Björlingsällskapet och för Jussi Björlings barn Anders, Lars och Ann-Charlotte, vilka på museet deponerat familjens unika samling. Den omfattar en stor del av utställningsföremålen och arkivet (brev, recensioner, program, fotografier m m). Eftersom familjen Björling inte anser de aktuella planerna ändamålsenliga för ett nytt museum, har den beslutat återta sina samlingar och magasinera dem i förhoppningen att de ska kunna komma till sin rätt i ett nytt museum, då troligtvis i Stockholm. Nedmonteringen av museet och familjens återtagande har redan påbörjats.    

Jussi Björlingsällskapet beklagar behandlingen av museet samtidigt som vi är tacksamma för att vad som av internationell expertis kallats "världens bästa sångarmuseum" kunnat existera från 1994 fram till nu tack vare viljan och intresset från den dåvarande kommunledningen i Borlänge.

Uppdaterat 23 januari 2022

 

Ny hemsida för Jussi Björling-sällskapet

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till Jussi Björlingsällskapets nya hemsida: www.jussibjorlingsallskapet.se Här ges du goda möjligheter att förkovra dig i sångaren Jussi Björlings liv och gärning. Den gamla hemsidan: www.jussibjorlingsallskapet.com, som du läser nu, kommer att kvarstå som ett omfattande arkiv och kommer att kunna besökas som vanligt, medan den nya hemsidan är tänkt att vara en mer uppdaterad plats för aktuell information från och med augusti 2023. 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi