Sällskapets historik

Jussi Björlingsällskapet i Sverige bildades 1989 av fem Björlingentusiaster:

Frank Hedman, skivproducent, med många Jussiutgåvor på märket Bluebell of Sweden. Efter Frank Hedmans bortgång har hans hustru Hanna Hedman framgångsrikt fortsatt utgivningen av Jussimaterial främst hämtat från Sveriges Radios arkiv.

Harald Henrysson, f.d arkivarie och chef för Jussi Björling-museet i Borlänge. Harald Henrysson blev sällskapets första ordförande.

Bertil Bengtsson, som i sin hemstad Göteborg på egen hand arrangerat en stor Björlingutställning, och som nu med stor framgång svarar för ett bild- och ljudspel i konsertform med Jussi. Bertil Bengtsson ingick i sällskapets första styrelse och var i många år redaktör för sällskapets medlemstidning.

John Erik Eleby, operasångare vid Kungliga Operan i Stockholm, kördirigent och tidigare musiklärare. John Erik Eleby ingick i sällskapets första styrelse och har med sina många kontakter i operavärlden medverkat till framgångarna vid en rad hyllningskonserter till Jussis minne på Kungliga Operan och Folkoperan.

Lars Hemmingsson, f.d. redaktör på Sveriges Radio. Ingick i sällskapets första styrelse och var dess ordförande 1995 - 2004, därefter vice ordförande till 2009 och sedan hedersordförande.
Ansvarar sedan många år för sällskapets medlemsträffar i Stockholm.

Samarbetet med Kungliga Operan i Stockholm har resulterat i en stor konsert den 9 september 2000 till 40-årsminnet av Jussis bortgång.

Samarbetet med Folkoperan har resulterat i tre stora hyllningskonserter 1997, 1999 och 2001, den sistnämnda arrangerades den 5 februari till 90-årsminnet av Jussis födelse.

Sällskapet har även bidragit till att den västra allén i Kungsträdgården i Stockholm från Hamngatan till Arsenalsgatan och Operahuset sedan våren 1998 bär namnet Jussi Björlings Allé.

 

Sällskapets förre ordförande 1995-2004 och hedersordförande Lars Hemmingsson tittar i backspegeln och minns.........

Det första (största) evenemanget är att Sällskapet grundades 1989. Vårt brittiska systersällskap hade då funnits i ett år. Kort därefter tillkom det amerikanska systersällskapet.

För att undvika varje form av katalogaria kommer jag i det följande att endast kortfattat och översiktligt påminna om toppunkter i Sällskapets arrangemang under de gångna åren.

Det första årsmötet torde räknas till denna kategori: det ägde rum i Kohlgården i Borlänge den 19 maj 1990 och var kopplat till avtäckandet av Jussis staty på Borlänge torg, hyllningen vid Jussis grav på Stora Tuna kyrkogård och minneskonserten i Stora Tuna kyrka under medverkan av bl.a. familjen Björling.

Årsmötena framöver ägde rum omväxlande i Stockholm, Borlänge, Göteborg och Malmö. Under senare år är ordningen den att årsmötet varannat år äger rum i Borlänge och varannat år i Stockholm.

Exempel på tidiga evenemang var vandringen i Jussis fotspår i Stockholm med besök på gamla Musikaliska Akademien och Operahuset samt programmet i Radiohuset om Jussi i skiv- och radiostudion.

Låt oss också minnas bussresan till Jussis barndomstrakter hösten 1997 och invigningen av Jussi Björlings Allé i Kungsträdgården i mars 1998.

2001 inleddes så traditionen med konserterna i Voxna kyrka där många av Jussis förfäder är begravda. I de mycket uppskattade konserterna medverkar såväl etablerade som unga lovande artister i början av karriären. Som ett komplement tillkom senare konserterna i Strömsbruk, David Björlings födelseplats.

För att ytterligare bredda intresset för Jussis liv och verk har ett antal kongresser och konferenser anordnats i Sverige och i USA. Vidare har Sällskapet arrangerat flera hyllnings- och minneskonserter på Folkoperan, Kungliga Slottet och Kungliga Operan.

Under de första åren ägde medlemsträffarna rum i lokaler i Radiohuset i Stockholm, sedermera i en av studiolokalerna och numera i en lokal på Kaplansbacken på Kungsholmen.Traditionellt är programmen uppbyggda kring sångarkolleger till Jussi i kombination med yngre artister med Jussi som förebild. Självfallet ägnas träffarna även åt uppspelning av Jussiskivor.

Sällskapets evenemang speglas kontinuerligt i medlemstidningen och nyhetsbrevet. Att styrelsen inte bara blickar bakåt vittnar bildandet av en särskild framtidsgrupp inom Sällskapet.

Lars Hemmingsson, förre hedersordförande

 

Ny hemsida för Jussi Björling-sällskapet

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till Jussi Björlingsällskapets nya hemsida: www.jussibjorlingsallskapet.se Här ges du goda möjligheter att förkovra dig i sångaren Jussi Björlings liv och gärning. Den gamla hemsidan: www.jussibjorlingsallskapet.com, som du läser nu, kommer att kvarstå som ett omfattande arkiv och kommer att kunna besökas som vanligt, medan den nya hemsidan är tänkt att vara en mer uppdaterad plats för aktuell information från och med augusti 2023. 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi