Månadens Jussi

Jussi som refrängsångaren Erik Odde

Under pseudonym sjöng Jussi i början av sin karriär om längtan och trängtan, om nattens berusning och vågornas susning.

Jussi skrev i sin bok "Med bagaget i strupen" som utkom 1945:

Jag kanske törs avslöja en hemlighet så här långt efteråt. Det förekom en tid en jazzsångare-whispering- som hette Erik Odde och som blev ganska populär. Han sjöng schlagers av Fred Winter till ackompanjemang av Hans Bingalns jazzorkester. Men Erik Odde försvann som grammofonsångare-ingen visste vart. Det är han som skrivit denna bok.

 

Nämnas bör att det förekommer några fel i citatet från Jussi. Hanns Bingang hette orkesterledaren och han medverkade bara på tre av de sammanlagt tolv Erik-Odde-sångerna. Någon sång av Fred Winter fanns inte med, däremot dirigerade han ett par av dem.

Det var inte bara var Bingangs jazzorkester som ackompanjerade Erik Odde. Även orkestrar under ledning av Fred Winter, Håkan von Eichwald, Folke ”Göken” Andersson, Gösta Säfbom och Sune Waldimir var inblandade.

Jussi spelade också in schlager under sitt rätta namn, då oftast med orkester under ledning av Nils Grevillius. Redan innan studierna påbörjades vid Musikaliska Akademien i Stockholm hösten 1928 framträdde en sjuttonårig Jussi i svensk radio den 9 mars 1928 i under rubriken Varietéprogram och sjöng två sånger och en aria ur Tosca för ett gage av 30 kr.

Första provinspelningen 1929

Den 4 september 1929 gjorde Jussi sina första provinspelningar med Hjalmar Meissner som ackompanjatör på piano. I nästan 80 år trodde man att provinspelningen kasserades tills man återupptäckte dem i HMV:s arkiv och gavs ut på cd 2008 av skivbolagen Testament och EMI.

Första skivkontraktet

En månad senare, den 4 oktober 1929, signerade Jussi sitt första skivkontrakt med skivbolaget His Master’s Voice förkortat HMW och den 18 december 1929 spelade Jussi in fyra stycken med Nils Grevillius och hans orkester.

His Master’s Voice (HMV) är ursprungligen ett brittiskt skiv- och grammofonmärke, ägt av The Gramophone Company Co Ltd. HMV:s logotyp visar hunden Nipper som sitter och lyssnar på en av HMV:s grammofoner. 

 

Till följd av den sjunkande skivförsäljningen under den stora depressionen gick The Gramophone Company 1931 tillsammans med brittiska delen av skivbolaget Columbia och bildade EMI. Varumärket HMV bibehölls dock tills vidare oförändrat. På den svenska marknaden kallades HMV ofta Husbondens röst, ett namn som dock aldrig stod på själva skivetiketterna. 2012 splittrades EMI och 2013 tog Warner Classics över EMI Classics.

 

Nils Grevillius stora betydelse för Jussi

Nästan alla HMV-inspelningar under perioden 1929-33 var ur den lättare repertoaren som Jussi fick ägna sig åt i inspelningsstudion. Samtliga HMV-inspelningar, med undantag av Erik Odde-inspelningarna, dirigeras av Nils Grevillius som också hade intresse och känsla för den lättare musiken.

I Jussi Björlings tidiga karriär kom dirigenten Nils Grevillius att ha stor betydelse för Jussi fortsatta artistbana. Inte bara som dirigent utan även som rådgivare, kontaktperson och nära vän. Det är väl känt att Jussi gärna sjöng en populärmusikalisk repertoar. Den fanns med redan i den unga brödratrio som pappa David ledde och turnerade med. Folkvisor, frikyrkliga sånger och annat lättare gods ingick tämligen ymnigt i trions konserter.

Jazzsångare?

Även om Jussi i sina memoarer kallar sig själv för en jazzsångare — "whispering" — som hette Erik Odde var knappast Jussi vad man idag kallar en jazzsångare. Jazz omkring 1930 var helt enkelt modern dansmusik, många gånger dansmelodier ur populära svenska spelfilmer.

Med whispering syftar Jussi förmodligen på den sångstil med halvröst som företräddes av engelsmannen ”Whispering” Jack Smith, mycket populär i slutet av tjugotalet.

 

 

Första inspelningen som Erik Odde

Skivetiketten är från den allra första inspelningen som Jussi gjorde under pseudonymen Erik Odde, inspelad den 12 januari 1932.  Ytterligare 11 inspelningar som Erik Odde skulle följa, den sista inspelad 10 oktober 1933.

När de tolv Erik Odde-inspelningarna utgavs var de fördelade på tio (ändrat av red) olika skivor i HMV:s ”X”-serie med rödlila etikett.  Oftast innehöll den andra sidan en melodi med någon av tidens populära artister. Endast två skivor hade Erik Odde på bägge sidorna.

Skivorna kostade 3 kronor och 50 öre, men eftersom de knappast hörde till den genre som brukar sparas för framtiden, är det flesta av dem nu stora rariteter på samlarmarknaden.

Därefter försvann Erik Oddes namn från skivetiketterna. Vid det här laget hade den 21-årige Jussi redan sjungit in c:a 30-tal titlar av lite mer finrumskaraktär och ville väl inte befläcka sitt eget namn. Men pengar behövde han, på - som han säger i självbiografin ”Med bagaget i strupen” – ”ungdomens särskilda vis….”

Det var inte ovanligt vid denna tid att klassiska sångare också framträdde under pseudonym och det fanns nog ett behov för Jussi att tjäna en extra slant då och då. Det ansågs inte så fint att förknippas som refrängsångare om man var eller ville bli operasångare. Men Jussi hade stor talang som refrängsångare och skivbolaget såg sin chans att utnyttja hans mångsidiga talang. 


Jussi autograf från den 6 december 1933

 

När 1933 Erik Odde försvann från skivbolaget HMV hade Jussi redan hunnit med att göra 29 roller på Stockholms-operan inklusive hertigen i Rigoletto.


Bluebells LP 132

Erik Odde på LP

De första inspelningarna gavs ut på 78-varvare av HMV och därefter, 32 år senare, på två st. LP av det kanadensiska skivbolaget Rococo Records under åren 1965-66. Jussi Bjoerling, vol. 3 och 4.

I november 1981 gav skivbolaget Bluebell ut LP:n ”Jussi Björling alias Erik Odde 1932-1933”

 

Klicka på tidningsrecensionerna så förstoras de!

Erik Odde på CD

1996 skulle de första cd-inspelningarna med Erik Odde ges ut av skivbolaget Great Opera Performances GOP 786 Omaggio a Jussi Björling som skulle efterföljas av flera skivbolag. 

I juni 2005 gav Naxos ut Jussi Björling Collection, Vol 6: Jussi Björling alias Erik Odde: Schlager 1931-34. Alla Erik Oddes tolv insjungningar finns samlade här. Inspelningarna finns också med som cd 6 i Naxos-boxen Jussi Björling Collection, som utgavs 2011.

Som slutomdöme om Erik Odde är musikkritikern Kerstin Linder värd att citera:

Överallt sjunger han också i detta lilla format med en självklart naturlig tenor och ljusaste höjd, och han gör det med sin försynta egenart: en fulländad musikalisk omsorg om fraseringen, som tar fram melodiernas egenart också där man minst vänta sig finna någon, en bergfast karaktäriserande rytmkänsla och en textning som utan konster, når fram till sista bokstaven.

Kerstin Linder skrev detta i sin recension i SVD 1981 i samband med att Bluebells LP  ”Jussi Björling alias Erik Odde 1932-1933”  gavs ut.

Lyssna på Jussi som Erik Odde:

Den första sången (1) är den allra första som Jussi spelade in som Erik Odde (insp. 12 januari 1932). Den andra sången (2) är det sista som Jussi spelade in som Erik Odde (insp. 10 oktober 1933)


Skivetiketten är från den allra sista inspelningen som Jussi gjorde under pseudonymen Erik Odde, inspelad den 10 oktober  1933.

 

1) Det är något som binder mitt hjärta vid dig

2) Kärlekens sång

 

 

 

 

Ny hemsida för Jussi Björling-sällskapet

Vi vill önska dig hjärtligt välkommen till Jussi Björlingsällskapets nya hemsida: www.jussibjorlingsallskapet.se Här ges du goda möjligheter att förkovra dig i sångaren Jussi Björlings liv och gärning. Den gamla hemsidan: www.jussibjorlingsallskapet.com, som du läser nu, kommer att kvarstå som ett omfattande arkiv och kommer att kunna besökas som vanligt, medan den nya hemsidan är tänkt att vara en mer uppdaterad plats för aktuell information från och med augusti 2023. 


Jussi Björlingsällskapet

Stiftat den 7 januari 1989 har till uppgift att främja intresset för och kunskapen om Jussi Björling, hans sångkonst, liv och karriär.

Mer om Sällskapet


Bli medlem i Sällskapet

HÄR kan du snabbt bli medlem i Jussi Björlingsällskapet. Du får vår tidning, nyhetsbrev och inbjudan till evenemang och sammankomster. Årsavgiften är 275 kr för 2023 om du väljer att få våra nyhetsbrev med e-post.

 

Mer om medlemskapet


Jussi-statistik

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis inspelningar

 

Klicka här för att komma till förteckningar över Jussis framträdanden


 

Välkomna till de amerikanska och brittiska Jussi Björling-sällskapen

Klicka på resp. flagga.

 

 

 


Våra favoritinspelningar med Jussi

Gå till Arkiv för att lyssna på de insattas favoritinspelningar med Jussi


Det tidigare Jussi
 
Björlingmuseet

Jussi Björling Museet

 

Jussi Björlingmuseet stänger

Museet stängdes officiellt den 1 januari 2021 och är nu ytrymt. Vi hoppas att det senare kommer att ersättas med ett museum på annan plats. 


Jussitips

Länk till Aktuellt om Jussi